ห้อง  A9 A10    พัก 4 ท่าน  : เตียง 5 ฟุต 2 เตียง     2 ห้องน้ำ  1 ห้องนั่งเล่น